Project

Informasjon om TYO`s ulike aktiviteter

Written by Administrator

July 3rd, 2007


Ta en titt innom linkene, og finn ut mer om hvilke faste aktiviteter vi gjennomfører Her kan du finne ut mer om noen av de aktivitetene vi gjør. Vi holder på med mange ulike aktiviteter, alt fra sosiale aktiviteter, til seriøse samfunnsnyttige tiltak.


Dersom du har lyst til å bli med oss, er det bare å ta kontakt!

——————————————————————————–


Tamil Youth Organisations månedlige møter


Hver måned har vi styremøter. Her blir aktuelle saker tatt opp. Status for pågående samt planlagte prosjekter blir presentert, og overordnet mål for videre prosjektgjennomføring blir diskutert


Større aktiviteter som arrangeres av TYO blir planlagt, diskutert, og i noen tilfeller blir forarbeid utført. Eksempler på slike større aktiviteter er: Motivasjonsseminar for elever, faglige konkurranser osv.


På møtene blir det også satt av tid til sosialisering mellom medlemmene. Medlemmene tar med seg kaker o.l. og man får mulighet til å snakke om ting som kanskje ikke har spesiell betydning for organisasjonen, men som gjør medlemmene bedre kjent med hverandre, og derav tryggere på hverandre. Ofte blir det også lagt opp til debatt om aktuelle emner som samfunnet fokuserer på. Alt fra gjeng-kriminalitet, tvangsekteskap, politikk, studier til genmanipulering.


Møtene er kort sagt svært interessante, og lærerike for alle deltakerne!

——————————————————————————–


TYOs årlige motivasjonsseminar


Hvert år, på starten av våren, arrangerer TYO motivasjonsseminar for elever ved videregående skoler. Her blir det gitt mye informasjon om fagvalg på videregående, samt spesiell fokusering på ulike høyere utdanninger. Elevene og foreldrene får her mulighet til å spørre om alt relatert til utdanning, og evt. om fremtidig arbeid.


Som regel inviterer TYO studenter fra de norske universitetene, samt de store høgskolene. I noen tilfeller deltar også studenter fra utenlandske universiteter på seminaret. Dette gir elevene en kjempegod mulighet til å spørre om ting de lurer på om et spesifikt lærested.


Noen av spørsmålene som dukker opp, rettet mot studentene som studerer utenfor Oslo, er om det er “vanskelig” å bo alene. Mange ungdommer har ofte liten lyst til å flytte fra Oslo for å studere, men etter samtaler med studenter fra andre byer, forandrer de ofte meningene sine om å studere i en annen by.