About Us

Informasjon om Tamil Youth Organisation


Tamil Youth Organisation Norge (TYO) er en organisasjon for norsktamilske ungdommer. En organisasjon av ungdom, for ungdom. Vi setter ungdommer i fokus.


Vi holder på med mange ulike aktiviteter. For å forstå andre er det viktig å forstå seg selv. I TYO jobber vi med å øke ungdommens selvtillit. Vi jobber for at ungdommer kommer i riktig spor og blir en ressursperson for samfunnet de lever i. I TYO jobber vi aktivt med tiltak som bygger forståelse mellom foreldre og barn, gjengdannelser og ungdomsvold osv. Gjennom samarbeid med mange andre organisasjoner har vi klart å bygge broer.


Dersom du har lyst til å bli med oss, er det bare å ta kontakt! Vi trenger folk innenfor flere forskjellige områder.

——————————————————————————–

MÅL


Tamil Youth Organisations mål


Organisasjonens mål er å ivareta tamilske og norsktamilske ungdommers interesser.


TYO ønsker å samle alle ungdommene på et nasjonalt nivå, og få flest mulig til å jobbe med forskjellige tiltak knyttet til målet vårt. Tamil Youth Organisation vil i den grad det er mulig få til samarbeid med tilsvarende ungdomsorganisasjoner i Europa. TYO prøver å motivere flest mulig ungdom til å velge høyere utdanning, i tillegg til å hjelpe ungdom på rett vei (dvs. forebygge ungdomskriminalitet). Forbedring av kommunikasjonen mellom foreldre og ungdom vil TYO jobbe kontinuerlig med.

——————————————————————————–

Historie


Tamil Youth Organisations historie


TYO – Tamil Youth Organisation ble startet høsten 2000. Denne ble startet av ungdommer og studenter bosatt i ulike deler av Norge.


Bakgrunnen for dette var deres ønske om en ”landsomfattende” organisasjon, som jobbet for å fremme de norsk-tamilske ungdommenes interesser. Kort tid etter tok de kontakt med norsk-tamilske ungdommer i flere av de store norske byene, deriblant Trondheim, Stavanger, Bergen, Oslo og Sunnmøre.


Etter det jobbet ungdommene aktivt med å ”rekruttere” flere ungdommer til denne organisasjonen (dette arbeidet er selvsagt en kontinuerlig prosess). De har nå fått samlet en rekke ungdommer, fra flere steder i Norge. Bakgrunnen for å samle flere og flere ungdommer er selvsagt for å kunne bygge opp organisasjonen til en stabil, og kompetent organisasjon. I tillegg er det også for å ”aktivisere” disse ungdommene i samlende arbeid. Dette for å forhindre ting vi stadig vekk leser om i media, deriblant gjeng-vold, såkalte innvandrergjenger, dårlig motivasjon fra innvandrerforeldre knyttet til høyere utdanning, forskjellsbehandling av unge 2. generasjons ungdomsjenter osv.

——————————————————————————–

Visjon


Tamil Youth Organisations visjon


Ungdomsorganisasjonen ønsker å være en stor organisasjon hvor alle ungdommers ideer og tanker kan bli utvekslet, og ikke minst gjort noe med


TYO ønsker å være et sted hvor ungdommen kan samles, dele tanker og ideer, for så å motivere hverandre til å gjøre noe som kan være nyttig for det samfunnet de lever i. Organisasjonen har med andre ord en visjon om å være et organ som tilrettelegger forholdene for at ungdommene skal kunne leve som verdige samfunnsborgere.

——————————————————————————–

Fakta


Fakta om Tamil Youth Organisation


TYO har pr. i dag, avdelinger i Trondheim, Stavanger, Bergen, Oslo og Sunnmøre. Hele organisasjonsnettverket er koblet sammen via Oslo, ettersom det er der hovedstyret holder til.


Tamil Youth Organisation har et relativt stort antall aktive medlemmer i hver av disse byene. Som man lett kan forstå er det flest medlemmer i Oslo og Bergen. Rekrutteringen er en kontinuerlig oppgave som ungdomsforumet setter et svært høyt fokus på. Dette har bidratt til at de ulike avdelingene har hatt en sterk vekst i antall medlemmer den siste tiden.


Dersom du ønsker mer informasjon om en av våre avdelinger, kan du ta kontakt med hovedstyret, og du vil få etterspurt informasjon i løpet av kort tid. Du kan også ta direkte kontakt med våre kontaktpersoner for de ulike avdelingene.


Bergen

Bergen@tyo.no

Oslo

Oslo@tyo.no

Trondheim

Trondheim@tyo.no

Sunnmøre

Sunnmore@tyo.no

Web Administrators

E-post/MSN : ADMIN@TYO.NO

——————————————————————————–

BLI MEDLEM


Bli medlem i Tamil Youth Organisation


Det er mange fordeler ved å bli medlem i Tamil Youth Organisation. Du kan delta i mange ulike lærerike aktiviteter og prosjekter.


Som du sikkert har forstått holder TYO på med en kontinuerlig rekruttering. Det betyr at du kan bli medlem når som helst. Alt vi trenger å vite er generell informasjon om deg. Navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse og evt. litt om jobb/utdanning som du holder på med for øyeblikket.


I tillegg vil vi veldig gjerne at du skriver litt om dine interesser, og evt. hobby’er. Vi ønsker å vite det fordi det gjør det mye lettere for oss å finne passende personer til prosjekter, ikke minst gir det muligheter for nye typer prosjekter og aktiviteter.


Du trenger absolutt ikke å være bosatt i en av de byene hvor TYO har avdelinger. Ettersom internett kan brukes som et fullverdig kommunikasjonsmedium, er det ikke noe problem for oss å holde kontakt med deg via mail/tlf/chat, møtereferat kan du få tilsendt pr. e-post. Dersom du er bosatt i en av de byene hvor TYO har avdeling, kan du selvsagt delta på TYOs månedlige møter, og bidra til at organisasjonen blir mer effektiv og ikke minst ressurssterk


TA KONTAKT MED OSS I DAG, SEND EN E-POST TIL : ADMIN@TYO.NO